Vše pro mobilní zařízení v podniku

+420 800 261 129

mApproval


mApproval_thick

Aplikace mApproval řeší proces schvalování.

 

 

Umožňuje na mobilním zařízení provést akci Schválení jak jako obecný krok v libovolném typu SAP Business Workflow, tak pro konkrétní business objekt vybavený stavovým řízením (typicky Požadavek na objednávku). Uživateli poskytne všechny kontextové informace (včetně příloh) pro provedení potřebného rozhodnutí.

Součástí aplikace je i konfigurovatelné programové vybavení na straně systému SAP umožňující zákazníkovi snadno vlastními silami rozšířit využití této aplikace o další typy workflow a business objektů.

Jeden z nejčastěji požadovaných scénářů – schvalování Požadavku na objednávku – dokáže aplikace mApproval řešit pro všechny běžné varianty (částečné, úplné schválení atd.).

Pro více informací o aplikaci si přečtěte mApproval- produktový list

< Zpět